torstaina, syyskuuta 06, 2012

Hoiatus vanatüdrukutele

Selgub, et vanatüdrukutel võib peale surma käsi päris täbarasti käia:
 Koguni iseäralikkudest hulkujatest hingedest teavad Saarlased rääkida. Need vanad tüdrukud, keda põlatud peiud ära vandunud, ei leia pärast surma rahu, vaid moondavad endid türilindudeks, kes mööda kesapõldusid lendavad ja löö türrrrrr! hüüavad. Sellepärast hüütakse neid lindusid nalja kombel ka vanadeks tüdrukuteks. Kui inimesed väljal tööd teevad ja türilinnud hüüavad, üteldakse naljatades vanadele tüdrukutele: "Kuule, su õed kutsuvad sind!" (J. Holzmayer). Saarlasel siis päris Egiptuse hingede rändamine! Mujalt ei ole ma niisugust hingede rändamist kuulnud. Mis türilindude hingedelt viimaks saanud, selle kohta ei teatud mulle otsust anda.

Allikas: http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/vanad/eisen/koduk/sisu.html

Ei kommentteja: