tiistaina, tammikuuta 03, 2012

Meeste võimalustest ühiskonnas edeneda

Leidsin ühe suht päevakajalise teksti (tsiteerin):
Nagu ma juba vist mainisin, on relv meestele umbes samasuguse seletamatu mõjuga atribuut nagu huulepulk naistele. Teoreetiliselt pole mingit vajadust kummagi järele. Ent kui teemasse sügavamalt süüvida, avaneb üpris huvitav maailm
Ma lähtun järgenevas spekulatsioonis eeldusest, et iga poisslaps on sündides teiste meeste jaoks nn beetaisane -ta pole juht (alfa), ega ka tõrjutu (gamma). Kogu järgnev elu tähendab poisslapse jaoks aga pürgimist alfa-staatusesse -püüdes seejuures igati vältida gammaisaste hulka sattumist. Mõnel lapsel on alfaisaseks saamiseks juba sünnipärased eeldused -mõnel aga mitte. Poisi edu ja ebaedu sõltub tema psüühika tugevusest, kehaehitusest, agressiivsusest -või tugeva rakkejõu olemasolust. Rakkejõuks võib pidada suurt ja tugevat venda või isa, -kedagi, kelle toel võib poiss omandada alfaisase positsiooni.
Kuid mida peab tegema poisslaps, kellel selline kaitsev rakkejõud puudub ning kellel pole ka tugevat muskulatuuri ega agressiivset meelelaadi? Mida peab tegema leim beetaisane olukorras, kus tal puuduvad sotsiaalsed, rahalised ja sünnipärased eeldused alfaisaseks tõusmiseks?
Teda võivad päästa vaid üliinimlikud võimed! Ta peab muutuma Ämblikmeheks, Supermaniks, või HULKiks, et mitte lasta ennast alfade poolt gammaks teha. Kuid me teame, et see pole tegelikkuses võimalik. Hädasoleval beetal ei jää üle muud, kui otsida abi vahenditelt, mis võivad talle anda need nii-hädavajalikud üliinimlikud võimed; nendeks on AUTO, RAHA ja RELV! Omades neid kolme võlujõuga asja, võib IGA beetaisane omandada alfaisase positsiooni -olla edukas, tunnustatud ja tõsiseltvõetav.
Naise soov, et mees loobuks relva (auto vmt) omamisest, tähendab mehe jaoks seda, et talt võetakse LOOTUS jõuda kunagi alfaisase staatusesse! Juba ainuüksi mõte sellest, et ta peab elu lõpuni leppima beeta-positsiooniga, on igale mehele demoraliseeriv ja emotsionaalselt hävitav!
Juhin siinkohal tähelepanu asjaolule, et raha -mis on enamasti ka naise poolt tunnustust leidev suurus -on mehe jaoks vaid staatuse ekvivalent. Raha võimaldab tõusta hierarhias. Rahal iseenesest puudub mehe jaoks väärtus -kui ta ei saa seda kasutada üliinimlike võimete omandamiseks. Ega ilmaasjata ei mandu vaimselt purustatud beetaisased alkoholismi ja muudesse sõltuvustesse -nägemata seejuures rahas mingit erilist hüve a priori.
Kokkuvõtteks võib öelda, et kui ühiskond ei soovi, et lootustandvast beetaisasest ei saaks degenereerunud gammat, tuleb igati soodustada tema pürgimusi üli-võimete omandamisel, et säilitada tema unistust ühel kaunil päeval alfaisaseks saada!

Ei kommentteja: