keskiviikkona, tammikuuta 18, 2012

Rootorlumepuhur on jube taparelv

Tsiteerime kasutusjuhendit:
OHT: See masin on võimeline maha lõikama sõrmi, varbaid ja jalgu ning eemale paiskama kõrvalisi esemeid. Ohutusjuhiste eiramine võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.
HOIATUS - PÖÖRLEV TIGUKRUVI Ärge pange käsi ega jalgu pöörlevate osade lähedale, tigukruvi korpusesse ega väljalasketoru koostu. Pöörlevad osad võivad kokkupuutel käed ja jalad maha lõigata.
HOIATUS - EEMALEPAISKUVAD ESEMED See masin võib haarata ja eemale paisata esemeid, mis võivad põhjustada tõsiseid vigastusi.
HOIATUS! Masinakomponentide ja mootori väljalaskegaasi koostisosad sisaldavad kemikaale, mille kohta on teada, et nad põhjustvad vähktõbe ja sünnidefekte ning vähendavad viljakust.
HOIATUS Ärge kandke töötamise ajal lotendavaid riideid.

Ei kommentteja: