maanantaina, helmikuuta 20, 2012

EKA avatud loeng

Kolmapäeval, 22.veebruaril kell 17.00 ruumis 221
Anna Verschik
loenguga `Jidiši keel kui moodsa juudi rahvusluse üks aspekt`
Kõik on oodatud!

Anna VerschikSündinud 31.mai 1968 a. St. Peterburg, VenemaaProfessor / Eesti Keele ja Kultuuri Instituut, Tallinna Ülikool
Uurimisvaldkonnad Keelekontaktidest tingitud muutuste mehhanismid (eelkõige koodivahetus)Kaasaegsed eesti-vene keelekontaktidJidiši keel ja selle kontaktid BaltikumisUute keelte teke (segakeeled)Ilukirjanduse tõlkimineVene-eesti koodivahetus

Avaldatud töid1. Estonian Yiddish and its Contacts with Coterritorial Languages. - Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus, 2000 (doktoriväitekiri).2. Vene-eesti keelekontaktidest ja interferentsi mehhanismides. - Keel ja Kirjandus 2001, 8, 529-542.3. On the dynamics of article use in Estonian Yiddish. - Folia Linguistica. - Folia Linguistica, 2002, 35 (3-4), 337-369.4. Russian-Estonian language contacts and mechanisms of interference. - Trames 2002, 3, vol. 6 (56/51), 245-265.5. Mõnda balti-saksa ja jidiši kontaktidest. - Keel ja Kirjandus, 2000, 6, 401-408; Keel ja Kirjandus 2000, 7, 496-502.6. The Yiddish Language in Estonia: Past and Present. - Journal of Baltic Studies, 1999, 30 (2), 117- 128.7. Some aspects of multilingualism of Estonian Jews. - International Journal of the Sociology of Language, 1999, 139, 49-67.8. Koodivahetus ja eesti keeleteadus. - Pajusalu, R., Tragel, I., Hennoste, T., Õim, H. (toim.) Teoreetiline keeleteadus Eestis. Tartu: TÜ üldkeeleteaduse õppetooli toimetised 4, 2002, 287-296.
Tõlked9. Šolem-Aleichem. Marienbad. Tallinn: Aviv, 1994. Tõlge jidiši keelest, eessõna, kommentaar.10. D. Bergelson, Kui kõik on läbi. Romaan. Varrak, 1999. Tõlge jidiši keelest, kommentaarid ja järelsõna Mõnda Dovid Bergelsonist.
Lisaks:
Kakskeelsusest. Anna Verschik; Keelekõrv, Vikerraadio 26.november 2005Lõiming südames.; NaisteMaailm, E.Kivimaa 10.veebruar 2003

Ei kommentteja: