torstaina, kesäkuuta 10, 2010

Millisele moraalile toetub poliitkorrektsus?

Pintseldasin eile värnitsaga ühtesid puulippe, ja jäin mõtlema poliitkorrektsuse üle. See algas ilmselt sellest uudisest, et kusagil Stockholmis märatsesid noored, sest neil ei lubatud laulu-üritust teha. Arikli lõpus on ka häbelik vihje, et tegu oli nn immigrantidega (= moslemitega?).

Nojah.

Kuuldavasti lahkuvad etnilised rootslased piirkondadest, kus selliste "noorte" hulk ületab nende taluvuskünnise. Samas ei ütle keegi välja, et need noored terroriseerivad tervet ülejäänud sootsiumit. Keegi ei ütle välja, ega võta midagi ette, sest siis saadakse kaela rassismisüüdistus (meil on ka kodumaine näide -ARKi lube vahetama läinud eesti kodutürklased süüdistasid ARKi töötajaid rassismis, sest need keeldusid nende juhilube koheselt ümber vahetamast).

Millisele moraalile toetub Euroopa Verbaalne ja Moraalne Korrektsus? Kas Ameerika iseseisvusdeklaratsioonile? EL põhiõiguste hartale? Rahvuslikele seadustele (näit Eesti Põhiseadus)?

Me teame, et nimetet noored juhinduvad ise pigem perekondlikest ja usulistest tõekspidamistest (kasutades inimõiguseid eneseõigustusena). Nad on võimelised julgelt väljendama ümbritsevale ühiskonnale enda pettumust, pahameelt, hukkamõistu -ja isegi sallimatust. Kurioosne on tõik, et sootsium (enamus!) pole võimeline ennast kollektiivselt kaitsma -ega ole suuteline väljendama ENDA hukkamõistu, sest -see pole moraalne.

Ja nüüd tekibki küsimus sellise moraali päritolu kohta. Ma mõistaksin eurooplaste käitumist, kui nad usuksid piibli moraali (armasta oma vaenlast!) ning lähtuksid sellest. Ent Euroopa pole mingil moel kristlik riik -vaid läbinisti ilmalik. Ilmalikkus peaks tähendama aga praktilisust -eesmärgikohasust -ratsionaalsust -enamuse huvidega arvestamist.

100 aastat tagasi oleks märatsevad noored Euroopas kiiresti korrale kutsutud, sest ühiskond oli varmas vajaduse korral oma hukkamõistu väljendama (ja teostama). Miks nüüd ei suudeta? Kui Euroopa ei toetu kristlikule moraalile, peaks see tähendama, et arvestatakse "ilmalike asjaoludega".

5 kommenttia:

Lumivalgeke kirjoitti...

Kust tuleb arvamus, et Euroopa (kogu Õhtumaine kultuuriruum) ei lähtu kristlikust moraalist? Just sellest kogu see valge maailm lähtubki (Jeesuse sõnade väärtõlgendustest, kui nüüd lõpuni korrektne olla) ju. Just sellest kogu Õhutmaade kultuuri allakäik tulenebki ja see saab põhjuseks, miks valge maailm alla neelatakse. Ühe iidse karismaatilise liidri sõnade hilisemast ajaloost lähtuv valetõlgendamine ja kollektiivne süütunne imperiaalajastu tegude pärast. Lollus, ma ütlen:( Aga kui valged nii nõrgad on, siis on nad väljasuremise ära teeninud - sest ellu jäävad vaid tugevad ja looduse seadus on igasuguste inimese jumalate seadusest alati üle.

Asjadest kirjoitti...

Kristlus oma alagsel kujul omab (ja omas) väga võimast moraalset ja eetilist sisu -sisu, mis andis rooma impeeriumis elavatele inimestele hoopis uue jõu. Seesama jõud muudeti hiljem poliitiliseks ideoloogiaks, mille varjus vallutati uusi maid ja rahvaid -ning jõuti Ameerika ja Austraaliani (siiras usus, et ollakse Tõe maaletoojad).

See -Euroopat liigutanud jõud -on asendatud millegi uuega - millegiga, mille peamine seisukoht on, et inimene ise on tõe mõõdupuu.

Lumivalgeke kirjoitti...

Ma ei hakka vaidlema teemal, kas ateism on saatanast või mitte, aga poliitkorrektsus ja sellega kaasnevad kristliku valge maailma probleemid on küll puhtalt kristluse "teene". Jah, võib vaielda, kas hetkel kogu seda ühiskonda valdavad vaated on pärit piiblist või on tegu väärtõlgenduste kanoniseerumisega ja kunagiste väärt mõtete sisu valestimõistmisega (ma ise arvan, et mõlemat). Aga poliitkorrektsus ei ole kindlasti tõbi, mis saaks tuleneda individualismi võidukäigust, individualismi psühholoogia ei võimalda sellist lolli alandlikkust kõige teistsuguse suhtes iseenda allasurumise hinnaga.

Asjadest kirjoitti...

Igatahes on hetke olukord selline, et poliitkorrektsuse põhjuseks on midagi muud, kui piibli moraal.

Kuid mis see on?

Lumivalgeke kirjoitti...

Kust sa võtad selle arvamuse? Ma pole ühtegi põhjendust näinud. Mina ütlen, et poliitkorrektsuse põhjuseks on piibli moraal. Sama ütleb kogu religiooniantropoloogia diskursus ja Õhtumaine kultuurilugu ja kristliku maailma ajalugu. Tõestus on kõikehaarav. Ma julgustan alati ilmselgete tõdede vastu üles astuma ja doktriine kahtluse alla seadma, aga seda peaks siis põhjendama ka kuidagi:D