torstaina, syyskuuta 08, 2011

Paar märget islamist

Panen kirja mõnded Douglas Jacoby ettekandes kõlanud islamit puudutavad märksõnad (täpsem teave www.douglasjacoby.com ja www.jacobypremium.com või dj@douglasjacoby.com).

- Islamis valitseb arusaam, et Allah on määranud iga inimese tuleviku -seetõttu ei ole mõtet nuriseda
- isalam = allumine (mitte "rahu" [salam])
- islami edu algas ajal, kui Muhamed lubas usklikel rünnata karavane ning röövsaagi endale jätta
- Egiptus pöördus islamisse tänu moslemeid soosivale maksupoliitikale (kristlased pidid maksma rohkem)
- Islami ajaarvamine algas 622 AD
- moslemiks saamiseks on vajalik tunnistada, et: on 1 Jumal ja Muhamed on tema prohvet
- Allah pole isik(lik) nagu Piibli Jumal
- Allahil on 99 nime, ent ainuski neist pole "Isa" (nagu Piiblis)
- Usu praktiseerimine koosneb 5 printsiibist:
almuste andmine (2% - 20% sissetulekust)
palvetamine 3x päevas (muudetud hiljem järgijate poolt 5x päevas)
paastumine (ramadan), aeg määratud kuukalendri järgi
raha olemasolul palverännak Mekasse
püha sõda (jihad = võitlus); eristatakse väikest jihadi (= relvastatud võitlus usu vaenlastega) ja suurt jihadi (moraalne, eetiline, hingeline/vaimne võitlus iseendaga)
- Koraani suura 4 lubab naist halva käitumise korral peksta
- Isalmis teenitakse pääste ise välja
- eristatakse suuri ja väikeseid patte (+ shirk)
- shirk on patt mida ei andestata kunagi (= kui usud teisi jumalaid või, et Allahil on poeg)
- Lisaks Koraanile kehtib ka Hadith (islami pärimused, mis pole kirjeldatud Koraanis)
- Haigutamine on saatanast (Hadith)
- Muhamed teeb ime, lüües kuu mõõgaga pooleks (Hadith)
- Vägivald on olemas nii Muhamedi sõnades, kui ka elus (st islamis)
- Kõik islamist lahtiütlejad on automaatselt surma mõistetud ja kuuluvad hukkamisele
* * *
Seda islamist lahtiütlemise-teemat ja sellega kaasnevat hukkamist võiks uurida Eesti islami kogukonnalt. Et kuidas sellega siis ikkagi on? Kas need islamisse pöördunud eestlannad keda aeg-ajalt Viru Keskuses näha võib, on tõesti valmis näiteks oma ususalgajatest lapsi tapma?

3 kommenttia:

tomm kirjoitti...

Mis saab islamimaadest, kus on kõrvaldatud diktaator? Selge on see, et selliste tõekspidamiste puhul demokraatia ei saa töötada.

tomm kirjoitti...

Samas diktaatoritel on ka kalduvus jõudu koguda. Kuigi pigem läheb enamus aur oma konto täitmiseks ja kohalike seas autoriteedi kehtestamiseks.

Anonyymi kirjoitti...

Demokraatia saab töötada suurepäraselt. Hea näide on Afganistaan, kus kogu valitsemine ja otsustamine toimub kogukondlikult -kaasates kõiki külamehi. Tõsi küll -külavanema/hõimujuhi autoriteetsel juhtimisel. Kuid otsused arutatakse siiski koos läbi.

Tundub hoopis, et demokraatia all peavad läänlased silmas nn pluralismi.

Kas sa pidasid diktaatorite kukutamise all silmas Egiptuse ja Liibüa juhtumeid?
Asjadesat