maanantaina, joulukuuta 29, 2008

Võlakirjad lahendavad kingiprobleemi!

Eile arendasin välja väga innovatiivse (finants)toote. Tähendab -asi on selles, et osad inimesed on justkui mõista andnud, et jõuludeks ei saanud piisavalt kinke. Või kui sai, siis olid mingid kinkekaardid või niisama tühi-tähi. Ei olnud korralikke kuldehteid ega isegi mingit asjalikku paariliitrist shampooni.

Ma arvan, et see on märk majanduskliima jahtumisest, eks? Kuid mis oleks lahendus?

Olukorra lahendaks loomulikult vastavate võlakirjade kinkimine tegelike esemete asemel. Ehk siis -kui soovite kellelegi midagi suurejoonelist kinkida -kuid pole piisavalt raha või aega-siis võib koostada (notariaalse?) võlakirja/lepingu, kus kinkiv pool kohustub tegema oma kingi teatud tähtajaks ja määratud rahalise väärtusega. Määratud peaks olema ka viivis lepingu mittetäitmise korral. Nii kinkija kui kingitav saavad lepingust allkirjastatud koopia. Selline süsteem annaks inimestele jõulude eel kindluse, et kingid ei jää siiski saamata -ja juhul, kui kaup pole määratud ajaks laekunud, võib alati kohtusse pöörduda, et sundida kinkijat oma võlga lunastama. Samas soodustaks võlakirjade väljastamine ka üldist majanduskliimat, sest ilmselt tekiks võlakirjadele ka nn järelturg, kus saab kaubelda samal moel nagu aktsiatega.

Vastavalt ühe või teise kinkija majandusliku olukorra paranemisele või halvenemisele, kerkiks ka võlakirjade väärtus. Tegemist oleks niisiis suurepärase vahendiga majanduse elavdamiseks!

Sama lepinguformaati võiks kasutada ka nende puhul, kes soovivad mingit konkreetset kangelastegu sooritada. Näiteks et kellelegi muljet avaldada või niisama ennast kuidagi väljendada. Siis võib koostada vastava lepingu, kus kangelasteo sooritaja kohustub oma kangelasteo sooritama näiteks 5 aasta jooksul. Samas oleks ka kangelasteo lühikirjeldus või selle teo ideeline raamistik. Määratud peaks olema ka lepingust taganemise asjaolud ja leppetrahvi suurus.

Selline kangelasteo-leping soodustaks ühiskondlikku aktiivsust, kodanikualgatust ja edendaks üldisi voorusi. Oleks kõigile kasu!

1 kommentti:

irve kirjoitti...

lisaks aitaks säärane võlakirjasüsteem vähendada ka tarbimishullust, pakkudes vastastikku võlakirjade kinkimise võimalust. nii saavad pooled omavahelisi võlgu soovi korral tasa-arveldada midagi reaalselt ostmata.