maanantaina, tammikuuta 30, 2012

Teavet nafta avastamise kohta

2 Makkabeide raamat 1:
19 Sest kui meie isad viidi Pärsiasse, siis selleaegsedjumalakartlikud preestrid võtsid salaja altarilt tule ja peitsid selle sügavasse kaevu, mis oli alati kuiv. Seal nad säilitasid seda niihästi, et keegi ei teadnud seda paika. 20 Ent paljude aastate pärast, siis kui Jumal heaks arvas, läkitas Nehemja, kes oli Pärsia kuninga poolt tagasi saadetud, tule peitnud preestrite järeltulijad seda tooma. Aga kui nad meile teatasid, et nad tuld ei ole leidnud, vaid ainult paksu vedelikku, siis ta käskis seda ammutada ja tuua. 21 Kui ohvriks vajalik oli toodud, siis Nehemja käskis preestritel valada vedelik puude ja nendel asuva ohvri peale. 22 Aga kui see oli sündinud ja mõne aja pärast päike, mis enne oli olnud pilvede peidus, paistma hakkas, siis süttis suur tuli, nõnda et kõik imestasid. 23 Ja preestrid tegid palvet, niikaua kui ohvriand põles, preestridja kõik teised. Joonatan alustas ja teised, ka Nehemja, ühinesidsellega. 24 Palve sisu oli niisugune: "Issand, Issand Jumal, kõige Looja, kardetav ja vägev ja õiglane ja halastaja, ainus Kuningas ja hea, 25 sina, ainus hoolitseja, ainus õiglane ja kõigeväeline ja igavene, sina, kes päästad Iisraeli kõigest kurjast, kes valisid välja meie vanemad ja pühitsesid neid, 26 võta vastu see ohver kogu oma Iisraeli rahva poolt, kaitse ja pühitse oma pärisosa! 27 Kogu jälle meie pillutatud, vabasta need, kes on orjuses paganate keskel, vaata nende peale, kes on põlatud ja jälestatud, nõnda et paganad teaksid, et sina oled meie Jumal! 28 Karista neid, kes meid rõhuvad ja oma ülbuses kurjastikohtlevad! 29 Ja istuta oma rahvas oma pühasse paika, nõnda nagu Mooses on ütelnud!"
30 Ja preestrid laulsid kiituslaule. 31 Aga kui ohvriand oli põlenud, siis Nehemja käskis valada ülejäänud vedeliku suurte kivide peale. 32 Kui see oli sündinud, siis süttis leek, aga altarilt paistev valgus varjutas selle. 33 Ja kui see tõsiasi teatavaks sai ja pärslaste kuningalejutustati, et paigast, kuhu vangistatud olid tule peitnud, oli leitud vedelikku, millega Nehemja koos kaaslastega oli ohvrit pühitsenud, 34 siis kuulutas kuningas pärast asja uurimist selle paiga pühaks ja laskis teha aia ümber. 35 Kuningas võttis palju raha ning jaotas seda neile, kelleleta tahtis head teha. 36 Nehemja ja tema kaaslased nimetasid vedeliku "neftariks", mistähendab "puhastus". Enamik aga nimetab seda "naftaks".
* * *
Näikse, et meie igapäevane bensiin ja diisel on suhteliselt pühad asjad. Ja milleks meie neid kasutame? Just! -et poes käia ja mingi tühja-tähjaga tegeleda...

5 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

see nagu heebrea keelega, mis algselt mõeldud jumaa ja inimese vaheliseks suhtuseks, on saanud inimeste omavaheliseks tühja jutu ajamiseks.

a

Anonyymi kirjoitti...

Oot, oot. Sa tahad öelda, et heebrea keel on mingi tehiskeel? Nagu esperanto? Aga ega siis see, et mõni ärevil eestlane 1000a tagasi kuskil lepistikus mõnda puud kallistas, ei tähenda, et eesti keel ongi mõeldud puudega rääkimiseks?
Asjadest

Anonyymi kirjoitti...

heebra keeles suheldi algselt ainult jumalaga. näiteks osa hassiite keelduvad tänaseni inimestega suheldest heebreat kasutamast. alles hiljem hakkasid inimesed seda kasutama oma vahel suhtlemiseks. see, kui keegi tarbekeelt puudega rääkimiseks kasutab ei ole sama.
a.

Asjadest kirjoitti...

Mi su allikas on? Sa tahad öelda, et heebrea keel on tehiskeel? Sest mulle tundub, et pigem kujunes heebrea keel jumalagasuhtlemisekeeleks samamoodi nagu ladina keel, mis algselt oli rahvakeel ja taandus ajajooksul teatud gruppide "salakeeleks" (arstid ja preestrid).

Lumivalgeke kirjoitti...

Asjadest võidab selle vaidluse.
(-Poole kohaga religiooniantropoloog-)