torstaina, syyskuuta 02, 2010

Nendest, kes langevad

Esiteks.

Langenud Sõdur suri liiga noorelt. Liiga vara. Vales kohas -ja valel moel.
Kuid mida see arvamine meile annab? Muudab see tulemust? Kas me oleksime suutnud seda surma ära hoida?

Ei. Võibolla. Ei.

Kas ükski surm on õigeaegne? Kas me võime Iru Hooldekodus mõnda vana meest või naist vaadates öelda: "Sul oleks juba aeg surra! Sa oled elanud liiga kaua!"?

Võibolla võime. Kuid ilmselt vaid juhul, kui me seda vana meest või naist isiklikult ei tunne.

Niisiis on kõik surmad justkui liiga varajased. Kõik surmad.

Kuid inimesed surevad ikkagi -hoolimata sellest mida me asjast arvame või mõtleme. Surm on otsekui matemaatilise tehte vastus. Kui tehte 2+2=4 vastus on 4, siis ei loe see, et see vastus tundub meile liiga väike -või liiga ebaõiglane. See on igal juhul õige vastus. SELLE Tehte õige vastus.

Kui vabasurm välja jätta, ei saa keegi ise enda surmapäeva määrata. Keegi meist ei tea seda. Meie vaid arvutame -teeme tehteid: korrutame ja liidame, lahutame ja võtame ruutjuuri -kuni ühel päeval antakse meie loodud tehtele lõplik ja õige vastus.

On oluline mõista, et see vastus on ALATI õige -sest see on LÕPLIK vastus. Seda ei saa muuta. Uusi tehteid pole võimalik enam teha. Vastust ei saa vaidlustada. See on ALATI ÕIGE vastus.

Kuigi see ei pruugi meile meeldida (tahaks ju näha vastusena mingit ilusat numbrit: 50 või 100 või 44).

Teiseks.
Mulle tundub, et surijale on surm alati "lihtsam", kui mahajääjatele. Surm on midagi, mis juhtub minuga. MINA TEAN, mis toimub. MINA TEAN VASTUST. Nemad jäävad maha. Nemad jäävad teadmatusse.

Kolmandaks.
Ma ei usu, et Surija jaoks omab tähtsust tema elu pikkus enne surma. Sest tehe on võrdselt väärtuslik ja oluline hoolimata sellest, kas selles on 2 või 2000 liidetavat. Ma ei usu, et aeg mängib rolli. Aeg on oluline vaid mahajääjate jaoks. Mälestuste pikkuse ja rohkuse seisukohalt.

Seega.
On halb Langenud Sõdurit haletseda ("kui lühike elu!") või halvustada ("kas oli siis vaja minna...?"). Me ju ei taha öelda, et Langenud Sõduri elu polnud nii lühikesena väärtuslik? Või et see oli väärtusetu?

See oli SELLE tehte vastus. Sest on ju tehteid mis TULEB ära teha -ja keegi peab need tegema. Kui mitte meie -siis teeb seda keegi teine. Keegi, kes julgeb või usub...

Ei kommentteja: