perjantaina, elokuuta 15, 2008

EESTI VABARIIGI PÕHISEADUS, § 54

Analüüsiks nüüd seda küsitlust, et mida inimesed teeksid, kui toimuks agressioon Eesti vastu. Khm. Vastas 28 isikut. Neist
15 oleksid ühel või teisel moel valmis Eestit kaitsma ((esmaabi, KL, -kohe sõtta (45%)).
7 põgeneks välismaale (35%!),
10 isikut jääksid äraootavale seisukohale (vaataks telekat, loodaks parimat, süüdistaks Ansipit, kaevaks metsa punkri).

Anarhismi akadeemias on välja öeldud julm aga tõene mõte: "Rahvas kes ei taha ennast vabatahtlikult kaitsta, ei ole väärt vabadust".

Tuletan siinkohal meelde, et

EESTI VABARIIGI PÕHISEADUS ütleb:

§ 54. Eesti kodaniku kohus on olla ustav põhiseaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisvust. Kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele omaalgatuslikku vastupanu.

Nii et osad vastasid küsitluses ikka täiesti valesti. Võimalik muidugi, et tegu pole Eesti kodanikega.

Ei kommentteja: